Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn TP Hà Nội

26/04/2020

Lượt xem 428

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn TP Hà Nội theo Văn bản số 1408/UBND-KT ngày 20/04/2020 của UBND tp Hà Nội về việc thực hiện một số quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỰ TOÁN ESCON TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI THEO VĂN BẢN SỐ 1408/UBND-KT NGÀY 20/04/2020 CỦA UBND TP HÀ NỘI VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2019/NĐ-CP

Văn bản áp dụng

Căn cứ vào Văn bản số 1408/UBND-KT, ngày 20/04/2020 của UBND thành phố Hà Nội giải quyết về việc thực hiện những quy định về quản lý chi phí đầu tư cho xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP tại địa bàn thành phố Hà Nội.

Căn cứ vào Quyết định số 820/QĐ-UBND, ngày 20/2/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Áp dụng với phần mềm dự toán Escon.

Tổng hợp các nội dung chính căn cứ theo văn bản hướng dẫn:

1/ Sử dụng hệ thống định mức ban hành tại Thông tư 10/2019/TT - Bộ xây dựng vào ngày 26/12/2019 về việc ban hành hệ thống định mức năm 2020 để lập dự toán, dự thầu.

2/ Áp dụng mức lương nhân công ban hành bởi Quyết định số 820/QĐ - UBND ngày 20/2/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3/ Áp dụng Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của BXD về việc Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

4/ Mẫu biểu THKP Hạng mục. Công trình THKP (Tổng dự toán); Chiết tính dự thầu áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc  quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hướng dẫn xác định

Áp dụng các văn bản hướng dẫn trên phần mềm dự toán Escon:

1/ Menu CÔNG CỤ.

a/ Cập nhật định mức xây dựng

- Cập nhật lại Định mức xây dựng để sử dụng định mức theo TT 10/2019/TT-BXD.

Menu CÔNG CỤ => Cập nhật dữ liệu => Đánh dấu Định mức xây dựng => Tải về (Phần mềm sẽ chạy tính trình tải dữ liệu và báo hoàn tất cập nhật dữ liệu)

- Cần lưu ý:

 

+ Nơi công trình khi địa phương  bạn cần lập dự toán ban hành bộ đơn giá mới, bạn cần thao tác tương tự để tải về bộ dữ liệu đơn giá cần sử dụng.

 

b/ Cập nhật Bảng tra cứu Mức lương năm 2020

- Tại bản Cập nhật dữ liệu, bạn chọn nhóm DỮ LIỆU KHÁC (1); Đánh dấu dữ liệu và Tra cứu mức lương năm 2020 (2) sau đó ấn Tải về (3). Phần mềm bắt đầu chạy tiến trình tải dữ liệu. Khi chương trình chạy hoàn tất 100% sẽ hiện thông báo.

- Cần lưu ý:

+ Để sử dụng dữ liệu Tra cứu mức lương năm 2020, bạn cần tắt phần mềm đi và chạy lại.

2/ MENU TIÊN LƯỢNG.

- Click vào nút Chọn đơn giá (3), đánh dấu các bộ định mức cần sử dụng theo TT10/2019-BXD (4). Sau đó ấn Đồng ý (5) để xác nhận lựa chọn.

- Lưu ý:

+ Các bộ định mức theo TT10/2019-BXD có đuôi TT05/2016 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức xây dựng mới nhưng nhân công vẫn tính theo TT05/2016-BXD (2 nhóm nhân công xây lắp).

3/ MENU GIÁ VẬT TƯ

Sheet GIÁ VẬT TƯ

- Tại nút Chọn định mức máy lựa chọn TT 11/2019/TT-BXD để tính toán giá ca máy và thiết bị thi công cho công trình.

- Lưu ý:

+ Nhân công máy sẽ tính toán theo TT05/2016-BXD. Lựa chọn TT 11/2019-HSCN 05 chỉ sử dụng đối với các địa phương áp dụng định mức máy theo TT 11/2019-BXD

Sheet GIÁ NHÂN CÔNG

- Chọn bảng hệ số Thông tư 15-2019-TT-BXD (1) để xác định cách tính nhân công.

- Click vào nút Tra cứu mức lương (2). Lựa chọn Tỉnh/TP Hà Nội (3), Quận/Huyện/Thành Phố .. (4) .. nơi công trình cần lập dự toán và ấn Đồng ý (5) để xác nhận áp mức lương tính toán theo quy định.

Sheet PT MÁY

- Tại nút Chọn bảng nguyên giá chọn Thông tư 11-2019. Ấn xác nhận (Yes) khi phần mềm hiện thông báo để sử dụng nguyên giá máy theo TT 11/2019-BXD tính toán giá ca máy và thiết bị thi công.

 

c. SHEET PT MÁY

- Tại nút Chọn bảng nguyên giá chọn Thông tư 11-2019. Ấn xác nhận (Yes) khi phần mềm hiện thông báo để sử dụng nguyên giá máy theo TT11/2019-BXD tính toán giá ca máy và thiết bị thi công.

 

 

3/ MENU TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC (THKPHM)

a. Chọn mẫu Tổng hợp kinh phí hạng mục (mẫu chiết tính dự thầu).

- Tại chức năng Mẫu THKPHM, sử dụng nhóm mẫu Nghị định 68/2019  => Nhóm nhỏ Mẫu dùng chung => Lựa chọn mẫu phù hợp và xác nhận Yes khi có thông báo để áp dụng mẫu biểu theo hướng dẫn tại TT09/2019-BXD.

- Thông thường khi áp dụng định mức để lập dự toán, dự thầu sẽ áp dụng loại Mẫu trực tiếp như trong ảnh.

b. Tra cứu hệ số

- Click vào nút Tra hệ số (1).

- Đánh dấu các Hạng mục cần tra hệ số giống nhau (2).

- Lựa chọn việc đánh dấu Tự động tính hệ số … hoặc Nhập giá trị Gxd trước thuế trong tổng mức đầu tư được duyệt để phần mềm tự động tra hệ số (3).

- Click trực tiếp vào loại công trình để lựa chọn loại công trình cần tra hệ số (4).

- Ấn Đồng ý để xác nhận các lựa chọn (5).

 

4/ Menu TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC (THKPHM)

 

Chọn mẫu Tổng hợp kinh phí hạng mục (mẫu chiết tính dự thầu).

- Tại chức năng Mẫu THKPHM, sử dụng nhóm mẫu Nghị định 68/2019  => Nhóm nhỏ Mẫu dùng chung => Lựa chọn mẫu phù hợp và xác nhận Yes khi có thông báo để áp dụng mẫu biểu theo hướng dẫn tại TT 09/2019-BXD.

- Thông thường khi áp dụng định mức để lập dự toán, dự thầu sẽ áp dụng loại Mẫu trực tiếp như trong ảnh.

Tra cứu hệ số

- Click vào Tra hệ số (1).

- Đánh dấu các Hạng mục cần tra hệ số giống nhau (2).

- Lựa chọn việc đánh dấu Tự động tính hệ số hoặc Nhập giá trị Gxd trước thuế trong tổng mức đầu tư được duyệt để phần mềm tự động tra hệ số (3).

- Click trực tiếp vào loại công trình để lựa chọn loại công trình cần tra hệ số (4).

- Ấn Đồng ý để xác nhận các lựa chọn (5).

Hệ thống menu và các sheet khác.

- Thao tác sử dụng không có sự thay đổi so với trước đây