ALLPLAN – TÍNH NĂNG TỰ ĐỘNG GIA CỐ CHO CỘT, DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP

22/10/2021

Lượt xem 29

Cột bê tông cốt thép, dầm bê tông cốt thép là cấu kiện quan trọng thường được sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà cao tầng. Các kỹ sư luôn phải xem xét cách để có thể gia cố cốt thép trên mô hình một cách nhanh chóng cũng như tạo những bản vẽ thi công một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Cột bê tông cốt thép, dầm bê tông cốt thép là cấu kiện quan trọng thường được sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà cao tầng. Các kỹ sư luôn phải xem xét cách để có thể gia cố cốt thép trên mô hình một cách nhanh chóng cũng như tạo những bản vẽ thi công một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thay vì tốn nhiều thời gian để tạo từng thanh cốt thép theo phương pháp truyền thống, với ALLPLAN  người dùng có thể tăng tốc đáng kể quá trình tạo cốt thép bằng cách sử dụng các chức năng mới có sẵn.

Sử dụng tính năng tự động hóa dành cho cột và dầm bê tông cốt thép trong ALLPLAN, các kĩ sư sẽ có thể tạo cốt thép 3D cho dầm trong thời gian dưới 10 giây, bao gồm cả việc kiểm tra va chạm, kiểm tra khối lượng và bảng thống kê thanh thép. Tính năng này sẽ giúp tăng tốc độ làm việc của kỹ sư một cách rõ rệt.

 

Tính năng tự động này có thể cải thiện hiệu suất làm việc cùng với:

1. Tự động cập nhật chế độ xem trước theo giá trị đầu vào của người dùng

 
Cập nhật giá trị đầu vào cho cốt thép dầm

 


Cập nhật giá trị đầu vào cho cốt thép cột

 

2. Tự động tạo cốt thép và các section có gắn nhãn

 

3. Liên kết tự động với quy cách và bảng thống kê thanh thép

 

4. Nhanh chóng tạo cốt thép cho nhiều cột, dầm trong mô hình