Tin tức

08Tháng 62016
phần mềm dự toán eson, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí dự phòng dự án

Cập nhập thông tư Quản lý chi phí đầu tư xây dựng số 06/2016-BXD trên phần mềm dự toán Escon - CIC

Phần mềm dự toán ESCON - CIC đã cập nhật theo thông tư 06/2016-BXD để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong công tác lập dự toán.

Ngày 10/03/2016  Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

Xem:   Nội dung Thông tư số 06/2016/TT-BXD.

           Video hướng dẫn cập nhật thông tư 06/2016-BXD trên phần mềm dự toán ESCON:

video-hướng-dẫn-thông-tư-06/2016-BXD chi phí đầu tư xây dựng

* Một số điểm điều chỉnh mới trong việc tính toán Chi phí xây dựng theo TT 06/2016, so với Thông tư cũ 04/2010/TT-BXD như sau:

+ Chi phí xây dựng không có 2 chi phí: Trực tiếp phí khác và Chi phí lán trại nhà tạm điều hành thi công. Hai chi phí này được tính toán ở chi phí Hạng mục chung và nằm trong Chi phí khác (Gk)'

+ Chi phí chung vẫn được tính trên Chi phí trực tiếp (T) nhưng định mức (Tỷ lệ %) của nó lại phải tính toán nội suy dựa trên tổng Chi phí xây dựng trước thuế (G) trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt của cả dự án.

Trong khi Chi phí xây dựng trước thuế (G) = T + C + TL, nghĩa là G bao gồm chi phí chung C. Vì C đang phải xác định tỷ lệ % nên G chưa biết. Điều này dẫn đến việc nội suy dựa trên G chưa biết là vô cùng khó khăn!

+ Thêm các bảng biểu tính toán như : Hạng mục chung, Dự phòng, Dự toán gói thầu …

THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN ESCON:

Để áp dụng TT 06/2016 trên phần mềm Dự toán ESCON chúng ta làm các bước sau :

+ Bước 1: Cập nhật phần mềm dự toán Escon : Vào menu ‘Công cụ’ –> ‘Cập nhật Dự toán phiên bản mới nhất phần mềm dự toán Escon’

Vị trí cập nhật thông tư 06/2016-BXD

+ Bước 2: Tạo công trình mới hoặc mở các công trình cũ

+ Bước 3: Vào bảng THKPHM => Chọn mẫu TT06/2016

Lựa chọn thông tư 06/2016-BXD quản lý chi phí đầu tư xây dựng

+ Bước 4: Ở bảng THKPHM => Click và tra hệ số => Chọn tra hệ số chi phí chung => Chọn Loại công trình tương ứng.

Hệ số xác định chi phí đầu tư xây dựng

 

 

 

 

 

+ Bước 5: Để phần mềm tự nội suy chi phí chung theo Gxd trước thuế được duyệt ta click vào tự động tính Gxd (Phần mềm sẽ lấy giá trị Gxd theo giá trị dự toán bạn đang làm)
Trường hợp Gxd khác ta có thể nhập trực tiếp giá trị Gxd vào ô “Nhập Gxd (Gnc) trước thuế (trong tổng mức được duyệt).

Nội suy chi phí đầu tư xây dựng

Lưu ý:  Bảng chi phí Hạng mục chung nằm ở sheet KPHM (bao gồm các chi phí trực tiếp khác, chi phí nhà tạm…)

Biễu mẫu chi phí hạng mục chung đầu tư xây dựng

* Các bảng biểu như Dự phòng, dự toán gói thầu được cập nhập đầy đủ:

  Chi phí dự phòng trượt giá đầu tư xây dựng

  

          - Lập dự toán công trình với phần mềm ESCON 2015.

       - Hướng dẫn tính đơn giá nhân công trong ESCON theo thông tư 05/2016/TT-BXD.