Tin tức

13Tháng 52019
Thông báo thay đổi Tên và mẫu dấu công ty CIC

CIC - Thông báo thay đổi Tên và mẫu dấu công ty.

Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn Xây dựng (CIC) thông báo thay đổi tên và mẫu dấu công ty như sau:

Thay đổi tên và con dấu công ty CIC

    >> Xem chi tiết:  2019_Thay_doi_Ten_va_mau_dau_cong_ty.PDF