CIC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2020

25/05/2020

Lượt xem 171

Ngày 22/05/2020 vừa qua, Công ty CP Công nghệ & Tư vấn CIC đã long trọng tổ chức Chương trình “Đại hội đồng cổ đông 2020”.  Chương trình đã thành công tốt đẹp và nhận được sự đồng thuận cao từ Hội đồng cổ đông của Công ty về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Vào 08h00 sáng ngày 22/05, Ban tổ chức đã tiến hành đón tiếp đại biểu, thành viên Hội đồng cổ đông tới  tham dự chương trình. Ông Ninh Văn Bình và bà Đinh Minh Xuyến chịu trách nhiệm tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu và lập danh sách cổ đông dự Đại hội là ông Ninh Văn Bình và bà Đinh Minh Xuyến. Sau phần đón tiếp, ông Ninh Văn Bình, Trưởng ban kiểm soát đã đọc bản kiểm tra tư cách đại biểu, theo đó, tổng số quyền biểu quyết đạt 605.051/675.000 cổ phiếu.

/upload_images/images/2020/05/25/Checkin-min.jpg

 

08h40 bà Nghiêm Thu Hà đã thay mặt Ban tổ chức, tiến hành thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông và cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết.

/upload_images/images/2020/05/25/C%20H%C3%A0-min.jpg

 

Theo đó, thành viên Đoàn chủ tịch bao gồm: Ông Đặng Đức Hà - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Hoàng Hà - Tổng giám đốc và bà Hoàng Thị Hương Loan - Kế toán trưởng:

/upload_images/images/2020/05/25/%C4%90o%C3%A0n%20ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch-min.jpg

 

Ban Thư ký bao gồm ông Mai Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Hằng

Ban Kiểm phiếu bao gồm bà Vũ Hương Thảo, Đinh Thị Hương Giang và bà Nguyễn Thanh Tú

 

Tiếp sau phần giới thiệu Nội dung chương trình Đại hội , Đoàn chủ tịch tiến hành điều hành Đại hội. Đầu tiên, ông Đặng Đức Hà, Chủ tịch HĐQT,  đã có phần phát biểu khai mạc Đại hội.
Tiếp nối, bà Hoàng Thị Hương Loan, Kế toán trưởng, đã trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

/upload_images/images/2020/05/25/C%20Loan-min.jpg

 

Kết thúc Báo cáo tài chính, ông Đặng Đức Hà và ông Nguyễn Hoàng Hà đã lần lượt thay mặt HĐQT và BGĐ trình bày Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BGĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

/upload_images/images/2020/05/25/A%20%C4%90%20H%C3%A0-min.jpg


Theo đó báo cáo, trong năm 2019 Công ty đã xuất sắc vượt kế hoạch đề ra, dù vậy vẫn còn một số vấn đề còn hạn chế cần rút kinh nghiệm và khắc phục. Trong năm 2020, tình hình kinh tế chung bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi đại dịch COVID-19 nên hiệu quả sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng là điều khó tránh khỏi, tuy nhiên, HĐQT và BGĐ đã có những kế hoạch hạn chế ảnh hưởng và phát triển các phương hướng kinh doanh mới đầy hứa hẹn

/upload_images/images/2020/05/25/A%20H%20H%C3%A0-min.jpg

 

Sau đó, ông Ninh Văn Bình, Trưởng ban kiểm soát, đã có phần Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh và công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Tổng GĐ năm 2019. 

/upload_images/images/2020/05/25/A%20B%C3%ACnh-min.jpg

 

Kết thúc các phần báo cáo, Hội đồng tiến hành thảo luận về các báo cáo của HĐQT, BGĐ, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát cùng các tờ trình. Ngay sau đó, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu các báo cáo của năm 2019 và các tờ trình.

Sau khi toàn bộ các cổ đông tham dự tiến hành bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

/upload_images/images/2020/05/25/Ki%E1%BB%83m%20phi%E1%BA%BFu-min.jpg

Đồng thời, Đại hội cũng tiến hành giải lao, thành viên cổ đông tham gia tiệc nhẹ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ Ban Tổ chức.

/upload_images/images/2020/05/25/%C4%90%E1%BB%93%20%C4%83n-min.jpg

 

Sau thời gian giải lao, bà Vũ Hương Thảo đã thay mặt Ban Kiểm phiếu Công bố kết quả bỏ phiếu của Hội đồng cổ đông. Theo kết quả, các báo cáo và tờ trình đều đã đạt được đồng thuận cao, cụ thể số cổ phần chấp thuận đều đạt trên 99%. 

/upload_images/images/2020/05/25/C%20Th%E1%BA%A3o-min.jpg

 

Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội, Đại hội nhất trí thông qua nghị quyết và biên bản đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% (có Nghị quyết kèm theo) 

Cuối cùng, ông Đặng Đức Hà đã phát biểu kết thúc Đại hội vào lúc 10h45 phút cùng ngày. Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao từ tập thể Hội đồng cổ đông, hứa hẹn một năm 2020 phát triển của CIC!