Giới thiệu

Giới thiệu về Chi nhánh.

Chi nhánh công ty CP Tin học và tư vấn xây dựng (CIC.HCM) là một đơn vị trực thuộc Công ty CP Tin học và tư vấn xây dựng (CIC), được thành lập từ năm 1999 với vai trò là một Văn phòng đại diện của CIC tại Tp Hồ Chí Minh, đến nay CIC.HCM đã có hơn 15 năm hoạt động và phát triển.

Từ những ngày mới thành lập, với vai trò là 1 văn phòng đại diện thay mặt cho công ty CIC xúc tiến các hoạt động kinh doanh tại phía Nam, đến nay CIC.HCM đã phát triển lên thành một chi nhánh (có con dấu và tài khoản riêng) xúc tiến phần lớn các hoạt động kinh doanh của CIC tại phía Nam.

CIC.HCM có một vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển của công ty, với mục tiêu hướng tới là một trong những công ty hàng đầu về ứng dụng và phát triển CNTT trong các ngành kỹ thuật. Ngoài việc được đặt trụ sở tại Tp Hồ Chí Minh nơi có tốc độ phát triển kinh tế luôn đứng đầu cả nước CIC.HCM còn được phụ trách một thị trường rộng lớn là toàn bộ khu vực phía Nam và nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ sâu sát của Ban lãnh đạo công ty.

Trong thời gian hoạt động vừa qua CIC.HCM đã đạt được một số thành tựu nhất định đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của công ty. Với những thành quả đó tập thể và các lãnh đạo, nhân viên CIC.HCM đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen và các quà tặng có ý nghĩa của lãnh đạo Bộ Xây Dựng, của công Đoàn Bộ Xây dựng của các tổ chức chính trị, xã hội và của công ty. Với các đối tác của mình CIC.HCM đã gây dựng, phát triển và khẳng định vị thế của công ty bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ, được các đối tác tin cậy và đánh giá cao trong quan hệ giữa 2 bên.

Sơ đồ tổ chức của CIC.HCM

 

Quy trình hỗ trợ kỹ thuật

-          Khi có yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật – khách hàng liên hệ với nhân viên CIC.HCM đã từng làm việc trước đây hoặc ở bất kỳ bộ phận nào để đề nghị hỗ trợ.

-          Nhân viên CIC.HCM sẽ ghi nhận tình trạng và sẽ xử lý theo 1 hoặc 2 bước:

  • Báo cáo sự việc với lãnh đạo trực tiếp, xử lý vấn đề cho khách hàng ngay nếu vấn đề đó có thể giải quyết ngay được.
  • Báo cáo vấn đề với lãnh đạo trực tiếp, xin ý kiến và nhờ sự trợ giúp của công ty CIC hoặc nhờ trợ giúp của hãng (với những vấn đề khó và phức tạp).

-          Sau khi xử lý xong (có xác nhận của khách hàng), NV sẽ báo cáo sự việc cho lãnh đạo, kết thúc quy trình xử lý.

-          Thời gian tối đa phải hỗ trợ cho khách hàng là 48h kể từ khi nhận được yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật (hỗ trợ qua điện thoại, email, Teamviewer trong 24h đầu), nếu phải nhờ trợ giúp của hãng thời gian có thể kéo dài hơn, tuy nhiên phải liên tục cập nhật tình hình cho khách hàng biết mỗi 24h tiếp theo.

-          Người chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật chính:

  • Mr Đinh Huỳnh Thái, Thạc sỹ xây dựng, Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh.
  • Telephone: 093.926.1463  - email: huynhthai@cic.com.vn
  • ĐT: 028-628.99.022 - ext 17