Hoàn tất bàn giao và hướng dẫn sử dụng hai thiết bị Georadar RIS MF Hi-Mod #3 và RIS Hi-Pave HR1 cho Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1 - Sở Giao thông Vận tải TP.HCM.

17/01/2012

Lượt xem 7

Ngày 01/12/2011, Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn Xây dựng (CIC) đã ký hợp đồng cung cấp hai thiết bị Georadar RIS MF Hi-Mod #3 và RIS Hi-Pave HR1 để dò tìm và lập bản đồ hố lún sụp/công trình ngầm. Trong đó, RIS Hi-Pave HR1 là thiết bị dò nhanh với vận tốc tối đa lên trên 100 km/giờ giúp phát hiện nhanh các khu vực lún sụp tiềm tàng, RIS MF Hi-Mod #3 là thiết bị dò chậm giúp phát hiện chính xác vị trí lún sụp, đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu đáng tin cậy cho công tác lập bản đồ công trình ngầm.

Ngày 27/12/2011, CIC đã hoàn tất bàn giao hai thiết bị Georadar RIS MF Hi-Mod #3 và RIS Hi-Pave HR1 cho Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1.

Từ ngày 05/01 - 12/01/2012, kỹ thuật viên của CIC và chuyên gia hãng IDS đã tiến hành đào tạo và hướng dẫn sử dụng hai thiết bị Georadar trên cho các cán bộ kỹ thuật của Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1, số 2, số 3, số 4 và Sở Giao thông Vận tải TP.HCM. Đợt training này bao gồm các nội dung sau:

- Hướng dẫn lý thuyết Georadar.
- Hướng dẫn tháo lắp máy.
- Hướng dẫn khảo sát ngoài hiện trường và xử lý dữ liệu trên phần mềm phân tích.

Với kinh nghiêm của các chuyên gia hướng dẫn và chương trình đào tạo bám sát thực tế (thực hành nhiều), các cán bộ kỹ thuật của các Khu và Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã nắm bắt rất nhanh và hài lòng về kết quả của đợt training này.

Một số hình ảnh sử dụng thiết bị Georadar khảo sát ngoài hiện trường: