Những tính năng mới trong ETABS v19

11/11/2020

Lượt xem 651

Những tính năng mới trong ETABS v19

Phát hành ETABS v19

Hãng CSI vừa cho ra mắt phần mềm Etabs v19 hoàn toán mới, dưới đây là những tính năng & cài tiến trong version mới này. 

Những cải tiến trong ETABS 19.0.0

Mô hình kết cấu

 

Các yêu cầu đặc biệt áp dụng cho các liên kết thép nối cột dầm thép sử dụng Hệ thống SidePlate® độc quyền đã được cập nhật.

Bộ cốt thép thông dụng của Hàn Quốc khi xác định kích thước thanh cốt thép đã được thêm vào version mới này. 

 

Tải trọng

Tính năng tải ngang tự động theo theo tiêu chuẩn KDS 41 17 00: 2019 của Hàn Quốc, bao gồm tải động đất và các chức năng phổ phản ứng.

Tính năng tải ngang tự động theo tiêu chuẩn NTC 2018, bao gồm tải trọng gió, tải trọng động đất và các chức năng phổ phản ứng.

 

Thiết kế móng Performance-Based Design

Phương pháp phân tích theo sự kiện đã được cải tiến để xử lý tốt hơn các trường hợp mất ổn định. Các điều kiện bổ sung có sẵn cho phương pháp không lặp lại này.

Tốc độ của giải pháp sử dụng bộ giải đa luồng đã được tăng lên đáng kể đối với lịch sử thời gian tích hợp trực tiếp và các trường hợp tải nhiều bước khác.

 

Việc khôi phục các kết quả dạng biểu đồ và bảng từ các trường hợp tải tích hợp trực tiếp và tĩnh phi tuyến tính hiện nhanh hơn đáng kể. Kết quả bao gồm hình dạng bị biến dạng, giá trị lực và ứng suất, và trạng thái nút liên kết

 

Tham số PMM nút liên kết đã được cải tiến để cung cấp hành vi hội tụ tốt hơn trong các hệ thống phức tạp. 

 

Phân tích

Hiện đã có thể tính độ lệch nứt ngắn hạn và dài hạn cho sàn bê tông. Cốt thép được sử dụng để tính toán độ nứt dựa trên cốt thép được cung cấp, cốt thép được thiết kế hoặc cốt thép thay thế nhanh.

 

Thiết kế khung thép

Nhiều cải tiến đã được thực hiện cho thiết kế khung thép theo tiếu chuẩn SP 16.13330.2017 của Nga.

 

Thiết kế khung bê tông

Thêm tiêu chuẩn ACI 318-19

Thêm tiêu chuẩn thiết kế cột Composite theo AISC 360-16.

Thiết kế vách

Thêm tiêu chuẩn ACI 318-19.

 

Thiết kế sàn - cốt thép sàn thường & sàn PT

Thêm tiêu chuẩn thiết kế sàn thường & sàn dự ứng lực:

ACI 318-19

AS 3600-2018
 

 

Đồ họa

DirectX 2D được tích hợp cho chế độ view mặt bằng và mặt đứng, cung cấp kết xuất nhanh hơn và rõ ràng hơn, chất lượng đường thẳng được cải thiện và phông chữ True Type.

Dữ liệu bảng

Đầu ra dạng bảng tự động sau khi phân tích giờ có thể được chuyển hướng đến nhiều tệp. Mỗi tệp có thể tạo ra một bộ bảng khác nhau và có thể áp dụng cho một nhóm khác nhau.

 

External Import/Export

Các tệp mô hình Perform®3D có thể được nhập vào ETABS. Hầu hết các phần tử, đặc tính mặt cắt, khối lượng, tải trọng và trường hợp tải trọng sẽ được nhập và quy đổi. Một số loại thành phần phi tuyến tính cũng sẽ được chuyển và một báo cáo sẽ được tạo ra về những gì đã được quy đổi.

 

Các tệp mô hình Perform®3D hiện có thể được xuất từ ETABS. Hầu hết các đối tượng kết cấu, thuộc tính, tải trọng và trường hợp tải trọng sẽ được xuất và quy đổi. Mô hình ETABS được xuất phải đáp ứng các yêu cầu lập mô hình của Perform®3D. Một báo cáo sẽ được tạo ra về những gì đã được quy đổi.


 

Giao diện lập trình (API)

API hiện có thể khởi động và kiểm soát các phiên bản ETABS trên máy tính từ xa, bao gồm cả việc truy xuất kết quả. Điều này cho phép xử lý phân tán để chạy Performance-based Design theo lịch sử thời gian. Thiết kế móng kháng chấn Performance-based Design, các nghiên cứu thông số mở rộng và mô phỏng Monte Carlo.

 

 

Cloud Licensing

Dạng Cloud-based licensing đã được tích hợp trong ETABS v19 mới.

Cloud-based server không cần cài đ

Truy cập không cần mạng nội bộ công ty và VPNs

Chia sẻ giấy phép giữa những người dùng (không đồng thời)

Check-out license để làm việc không cần Internet