Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 538/SXD-KT & VLXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 538/SXD-KT VLXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng...

19/03/2020

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 538/SXD-KT VLXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh...

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 468/SXD-QLXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng Gia Lai về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 468/SXD-QLXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng Gia Lai...

19/03/2020

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 468/SXD-QLXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng Gia Lai về việc...

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế...

15/03/2020

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc...

Hướng dẫn lập dự toán theo Công văn số 359/SXD-KT & QLHĐXD ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông

Hướng dẫn lập dự toán theo Công văn số 359/SXD-KT QLHĐXD ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng...

13/03/2020

Hướng dẫn lập dự toán theo Công văn số 359/SXD-KT QLHĐXD ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk...

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 588/ SXD-QLXD&HTKT ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 588/ SXD-QLXD&HTKT ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh...

13/03/2020

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 588/ SXD-QLXD&HTKT ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận...

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 263/SXD-KT & VLXD ngày 06/03/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 263/SXD-KT VLXD ngày 06/03/2020 của Sở Xây dựng...

08/03/2020

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 263/SXD-KT VLXD ngày 06/03/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng...

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 51/ QĐ-SXD ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 51/ QĐ-SXD ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh...

03/03/2020

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 51/ QĐ-SXD ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình...

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 486 /SXD – KTVLXD ngày 27/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 486 /SXD – KTVLXD ngày 27/02/2020 của Sở Xây...

28/02/2020

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 486 /SXD – KTVLXD ngày 27/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh...