Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo  Văn bản số 578/SXD-KTVLXD QLN & TTBĐS ngày 31/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc hướng dẫn việc xác định đơn giá xây dựng công trình trong thời gian chờ công bố đơn giá nhân công,

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Văn bản số 578/SXD-KTVLXD...

22/04/2020

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Văn bản số 578/SXD-KTVLXD QLN...

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Văn bản số 315/SXD-QLXD ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa tỉnh Kon Tum

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Văn bản số 315/SXD-QLXD...

22/04/2020

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Văn bản số 315/SXD-QLXD ngày 11/3/2020...

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo Văn bản số 131/SXD-KT&VLXD ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên về việc hướng dẫn tạm thời lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo Văn bản số 131/SXD-KT&VLXD...

22/04/2020

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo Văn bản số 131/SXD-KT&VLXD ngày 28/02/2020...

Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019.

Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019.

22/04/2020

Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng theo thông tư 10/2019/tt-bxd ngày 26/12/2019.

Định mức sử dụng vật liệu xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

Định mức sử dụng vật liệu xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

22/04/2020

Định mức sử dụng vật liệu xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

Hướng dẫn lập dự toán theo Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Hướng dẫn lập dự toán theo Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về...

03/04/2020

Hướng dẫn lập dự toán theo Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công...

Hướng dẫn lập dự toán theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Công bố nhân công xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về...

29/03/2020

Hướng dẫn lập dự toán theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Công...

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 1142/UBND-KTN ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc áp dụng đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 1142/UBND-KTN ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về...

27/03/2020

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 1142/UBND-KTN ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc áp...