Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 747/SXD-QLXD ngày 25/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 747/SXD-QLXD ngày 25/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hòa...

27/03/2020

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 747/SXD-QLXD ngày 25/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình về...

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo văn bản số 340/SGTVTXU-QLKT ngày 13/2/2020 của Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo văn bản số 340/SGTVTXU-QLKT...

22/03/2020

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo văn bản số 340/SGTVTXU-QLKT ngày 13/2/2020...

Hướng dẫn lập dự toán theo Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố tạm thời áp dụng đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh

Hướng dẫn lập dự toán theo Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về...

19/03/2020

Hướng dẫn lập dự toán theo Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công...

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 538/SXD-KT & VLXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 538/SXD-KT VLXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng...

19/03/2020

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 538/SXD-KT VLXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh...

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 468/SXD-QLXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng Gia Lai về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 468/SXD-QLXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng Gia Lai...

19/03/2020

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 468/SXD-QLXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng Gia Lai về việc...

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế...

15/03/2020

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc...

Hướng dẫn lập dự toán theo Công văn số 359/SXD-KT & QLHĐXD ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông

Hướng dẫn lập dự toán theo Công văn số 359/SXD-KT QLHĐXD ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng...

13/03/2020

Hướng dẫn lập dự toán theo Công văn số 359/SXD-KT QLHĐXD ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk...

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 588/ SXD-QLXD&HTKT ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 588/ SXD-QLXD&HTKT ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh...

13/03/2020

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 588/ SXD-QLXD&HTKT ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận...