Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 263/SXD-KT & VLXD ngày 06/03/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 263/SXD-KT VLXD ngày 06/03/2020 của Sở Xây dựng...

08/03/2020

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 263/SXD-KT VLXD ngày 06/03/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng...

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 51/ QĐ-SXD ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 51/ QĐ-SXD ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh...

03/03/2020

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 51/ QĐ-SXD ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình...

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 486 /SXD – KTVLXD ngày 27/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 486 /SXD – KTVLXD ngày 27/02/2020 của Sở Xây...

28/02/2020

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 486 /SXD – KTVLXD ngày 27/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh...

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 260/ SXD-KT&VLXD ngày 25/2/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương về việc áp dụng đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 260/ SXD-KT&VLXD ngày 25/2/2020 của Sở Xây dựng tỉnh...

27/02/2020

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 260/ SXD-KT&VLXD ngày 25/2/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương...

Hướng dẫn lập dự toán theo Công văn số 2009/UBND-CN ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa

Hướng dẫn lập dự toán theo Công văn số 2009/UBND-CN ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa

26/02/2020

Hướng dẫn lập dự toán theo Công văn số 2009/UBND-CN ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa

Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng...

25/02/2020

Một số điểm mới tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn xác...

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 193/ SXD-CCGD ngày 21/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 193/ SXD-CCGD ngày 21/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh...

23/02/2020

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 193/ SXD-CCGD ngày 21/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang...

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 191/SXD-QLXD ngày 21/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 191/SXD-QLXD ngày 21/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Nam...

23/02/2020

Hướng dẫn lập dự toán theo Văn bản số 191/SXD-QLXD ngày 21/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định