Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy thiết bị thi công, giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 78,79/QĐ-SXD ngày 29/4/2020

Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy thiết bị thi công, giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng...

11/05/2020

Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy thiết bị thi công, giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Nai theo Quyết...

Hướng dẫn tính Cước vận chuyển thông tư 10/2019-BXD

Hướng dẫn tính Cước vận chuyển thông tư 10/2019-BXD

29/04/2020

Hướng dẫn tính Cước vận chuyển thông tư 10/2019-BXD

Cập nhật hướng dẫn áp dụng các văn bản mới nhất các tỉnh thành

Cập nhật hướng dẫn áp dụng các văn bản mới nhất các tỉnh thành

27/04/2020

Cập nhật hướng dẫn áp dụng các văn bản mới nhất các tỉnh thành

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn TP Hà Nội

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn TP Hà Nội

26/04/2020

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn TP Hà Nội theo Văn bản số 1408/UBND-KT ngày 20/04/2020...

Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy thiết bị thi công Lào Cai theo Quyết định 1100/QĐ-UBND ngày 22/4/2020

Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy thiết bị thi công Lào Cai theo Quyết định 1100/QĐ-UBND...

25/04/2020

Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy thiết bị thi công Lào Cai theo Quyết định 1100/QĐ-UBND ngày 22/4/2020...

Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD

Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD

23/04/2020

Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD

Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân...

23/04/2020

Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây...

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày...

22/04/2020

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của...