Hãng CSI phát hành ETABS v18 với nhiều cải tiến mới

06/05/2020

Lượt xem 15

Hãng CSI phát hành ETABS v18

Hãng CSI đã phát hành Etabs v18 hoàn toàn mới với nhiều cải tiến, Với những khách hàng đang sử dụng ETABS bản quyền kèm theo bảo trì hàng năm (Maintenance) sẽ được nâng cấp miễn phí lên phiên bản mới Etabs v18. Với những khách hàng đang sử dụng version cũ Etabs 2015, Etabs 2016 và Etabs v17 không kèm bảo trì vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được những hỗ trợ tốt nhất.

Một số tính năng và cải tiến lớn trong phần mềm Etabs v18


Video giới thiệu tính năng mới

 

 

Tổng hợp tính năng mới


Bảng dữ liệu hoàn toàn mới

database_tables

Bảng dữ liệu được bổ sung nhiều đối tượng nhằm xác định hoàn toàn mô hình và kết quả tính toán

 

 

Hầu hết các bảng định nghĩa mô hình hoàn toàn có thể tương tác chỉnh sửa.

Bảng có thể được xuất ra định dạng Excel, Access, Text, hoạc file XML.

Bảng xuất ra có thể hiệu chỉnh và nhập lại để xác định một mô hình mới hoạc thêm mô hình thay thế cho mô hình cũ.

database_interactive

 

Hế khung bê tông

Thêm tiêu chuẩn Australian AS 3600-2018.

Thêm tiêu chuẩn Korean KBC 2016, bao gồm các yêu cầu thiết kế kháng chấn.

Thêm tiêu chuản Mexican Building code (Mexico RCDF 2017).

Thêm tiêu chuẩn New Zealand code NZS 3101-06 kết hợp thiết kế xoắn của dầm.

Thiết kế theo tiêu chuẩn Nga, Russian code SP 63.13330.2012 được mở rộng và bổ sung đáng kể, bao gồm cả việc bổ sung phân tích chiều rộng vết nứt cho dầm bê tông.

Thêm tiêu chuẩn Turkish code TS 500-2000(R2018), bao gồm các yêu cầu thiết kế kháng chấn. 

concrete_frame

Thiết kế vách

Thêm tiêu chuẩn Australian code AS 3600-2018.

Thêm tiêu chuẩn Korean code KBC 2016, bao gồm các yêu cầu thiết kế kháng chấn.

Thêm tiêu chuẩn Mexican Building code (Mexico RCDF 2017).

Thêm tiêu chuẩn Russian code SP 63.13330.2012.

Thêm tiêu chuẩn Turkish code TS 500-2000(R2018), bao gồm các yêu cầu thiết kế kháng chấn.

Phần chân tường trong vách 3D đã được tăng cường để xử lý các vách giao nhau. 

shear_wall

 

Thiết kế sàn
slab_design

Thêm tiêu chuẩn Russian code SP 63.13330.2012.

 

Thiết kế khung thép

Thêm tiêu chuản Korean code KBC 2016, bao gồm các yêu cầu thiết kế kháng chấn.

Thiết kế theo tiêu chuẩn Nga Russian code SP 16.13330.2011 đã được bổ sung đáng kể.

steel_frame


 

Thiết kế dầm Composite

Tiêu chuẩn AISC 360-16 bổ sung như một lựa chọn xem xét lực dọc trục trong dầm composite.

Tiêu chuẩn AISC 360-16 (can now design castellated sections and cellular sections following the Provisions of AISC Design Guide 31)

Thiết kế theo Eurocode 4-2004 đã được bổ sung và mở rộng.

composite_beam

 

Thêm khả năng phân tích

Nâng cao kiểm xoát đối với độ cứng và giảm chấn trong đối tượng liên kết phi tuyến bao gồm cách ly, kiểm soát hành vi tiêu tán năng lượng.

analysis_enhanced_controls

Event-stepping and line search can now be combined for nonlinear static analysis.

Convergence behavior of the friction-pendulum isolator is improved for the case with significant variation in axial force, including uplift.

analysis_isolators

 


Thiết kế kháng chấn (Performance-Based Design)

Đo biến dạng phương thẳng và tứ giác có thể được xác định, cùng với các tiêu chí chấp nhận, để đo biến dạng, cắt và xoay (trong bản Ultimate).

pbd

 

 

Tăng cường trong xuất kết quả

Kết quả hiện có sẵn trên cơ sở từng bước cho các kết hợp tải của các trường hợp tải nhiều bước, bao gồm cả kết quả được vẽ và lập bảng.


output

Chuyển vị tuyệt đối và tương đối, vận tốc và gia tốc hiện có sẵn cho các chuyển vị tổng thể.

 

Hiệu quả

efficiencyb

Thiết kế khung và vách nhanh hơn cho tất cả các tiêu chuẩn thiết kế và vật liệu khi xem xét nhiều tổ hợp tải trọng có chứa các trường hợp tải nhiều bước, chẳng hạn như tải trọng theo lịch sử thời gian.

Tạo mô hình phân tích nhanh hơn khi các đối tượng tấm vỏ được chia lưới trước đó không cần phải nối lại lưới.

Hiển thị nhanh hơn các kết quả từ các trường hợp tải lịch sử thời gian, bao gồm FNA, cho các mô hình lớn với nhiều chế độ.

Reduced size of results stored for direct-integration time-history load cases.

Giảm kích thước của kết quả lưu trữ cho các trường hợp tải lịch sử thời gian tích hợp trực tiếp.

Phục hồi nhanh hơn các kết quả phân tích cho Giao diện lập trình ứng dụng (API).


Giao diện ưng dụng lập trình (API)
 

Starting with ETABS v18, the API will be compatible with future major versions of ETABS until the API itself requires a breaking change.

A new cross-product API is available that will work with CSI products ETABS, SAP2000, and CSiBridge.
 

Bắt đầu với ETABS v18, API sẽ tương thích với các phiên bản chính của ETABS trong tương lai cho đến khi API chính yêu cầu thay đổi.

 

Một sản phảm API mới có sẵn sẽ hoạt động với các sản phẩm của CSI: ETABS, SAP2000 và CSiBridge.

api_crossproduct


Các bảng cơ sở dữ liệu mới có thể được truy cập để hiển thị ở nhiều định dạng.

 

Các bảng cơ sở dữ liệu mô hình mới có thể được chỉnh sửa theo nhiều định dạng, hoạt động tương tự như  tương tác chỉnh sửa của các bảng cơ sở dữ liệu.


api_multiformats