Giải pháp sử dụng thiết bị cầm tay (PDA/Handheld) đọc - ghi chỉ số đồng hồ nước của Hãng Casio (Nhật Bản)

  • hình ảnh
  • hình ảnh

Giải pháp sử dụng thiết bị cầm tay (PDA/Handheld) đọc - ghi chỉ số đồng hồ nước của Hãng Casio (Nhật Bản)

Price: Liên hệ
Summary:

CIC có kinh nghiệm 20 năm hoạt động trong lĩnh vực CNTT phục vụ trong ngành xây dựng và một số ngành kỹ thật khác có liên quan như khai khoáng, giao thông vận tải,... ngoài mảng phát triển phần mềm, tư vấn dự án...

Contact
Register to buy

Thu Trang

0398858897

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Đặng Văn Túc

0974541023

Nguyễn Văn Sơn

0967950338

Hoàng Yến

0934 045 088