Lake Environmental

Lake Environmental

Price: Liên hệ
Giới thiệu:

Lake Environmental là một công ty của Canada chuyên nghiên cứu và cung cấp các giải pháp phần mềm về lĩnh vực môi trường hóa chất khí (mô phỏng phát tán, theo dõi, kiểm soát, dự báo Công ty có các chuyên gia hàng...

Contact
Register to buy

Sản phẩm liên quan

AERMOD VIEW

AERMOD VIEW

Price: Liên hệ

Là một giao diện cho các mô hình ISCST3, AERMOD và ISC-PRIME US. AERMOD View...

Chi tiết sản phẩm
CALPUFF VIEW

CALPUFF VIEW

Price: Liên hệ

Là dạng mô hình nguồn phát không ổn định Gaussian mô phỏng sự di chuyển...

Chi tiết sản phẩm
CALRoads VIEW

CALRoads VIEW

Price: Liên hệ

Là một mô hình phân tán hóa chất ô nhiễm trong không khí đối với...

Chi tiết sản phẩm
EcoRisk VIEW

EcoRisk VIEW

Price: Liên hệ

Là một chương trình đánh giá rủi ro sinh thái cao cấp toàn diện dựa...

Chi tiết sản phẩm
ARTM VIEW

ARTM VIEW

Price: Liên hệ

Là một giao diện sử dụng cho mô hình ARTM, được xem là tiêu chuẩn...

Chi tiết sản phẩm
Emissions VIEW

Emissions VIEW

Price: Liên hệ

Là một chương trình đánh giá rủi ro sinh thái cao cấp toàn diện dựa...

Chi tiết sản phẩm