Máy siêu âm cọc khoan nhồi CHUM (Piletest)

  • hình ảnh
  • hình ảnh

Máy siêu âm cọc khoan nhồi CHUM (Piletest)

Price: Liên hệ
Summary:

Đáp ứng TCVN 9396:2012 Cọc khoan nhồi - Xác định tính đồng nhất của bê tông - Phương pháp xung siêu âm

Contact
Register to buy

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Nguyễn Văn Sơn

0967950338