MIKE 3

  • hình ảnh

MIKE 3

Price: Liên hệ
Giới thiệu:

Lập mô hình 3 chiều cho biển và bờ biển MIKE 3 được xây dựng trên cùng công nghệ như MIKE 21 và là lựa chọn tốt nhất khi dự án yêu cầu phải lập mô hình 3 chiều. Nếu bạn đã quen với MIKE...

Contact
Register to buy