DNV GL Software

  • hình ảnh

DNV GL Software

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

DNV GL là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về phần mềm cho một tương lai an toàn hơn, thông minh và xanh hơn trong công nghiệp dầu khí, năng lượng, hàng hải và chế biến

Liên hệ
Đăng ký mua

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036