Duztech A150

  • hình ảnh
  • hình ảnh

Duztech A150 - Máy phun sương, dập bụi

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Duztech A150 là hệ thống phun sương, dập bụi của hãng Duztech, giúp kiểm soát bụi tự động.

Liên hệ
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

RDW - Phần mềm bổ sung TCVN vào các chương trình tính kết cấu nước ngoài RDW

RDW Phần mềm bổ sung TCVN vào các chương...

Giá: 3.000.000

Hiện nay các phần mềm SAP90/SAP2000, ETABS (công ty CSI Mỹ), STAADIII/STAADPRO (công ty...

Chi tiết sản phẩm
MBW - Phần mềm phân tích, thiết kế móng băng

MBW - Phần mềm phân tích, thiết kế móng băng

Giá: 2.000.000

MBW là phần mềm tự động hoá phân tích thiết kế kết cấu móng băng...

Chi tiết sản phẩm
Duztech A30 A40 A50 A60 -Máy phun sương, dập bụi

Duztech A30 A40 A50 A60 -Máy phun sương, dập bụi...

Giá: Liên hệ

Duztech A30 A40 A50 A60 là thiết bị phun sương, dập bụi của hãng Duztech,...

Chi tiết sản phẩm
Duztech TWG - Máy phun sương, dập bụi

Duztech TWG - Máy phun sương, dập bụi

Giá: Liên hệ

Duztech TWG là thiết bị phun sương, dập bụi của hãng Duztech, giúp kiểm soát...

Chi tiết sản phẩm
Duztech MOSQUITO  -  Máy phun sương, dập bụi

Duztech MOSQUITO - Máy phun sương, dập bụi

Giá: Liên hệ

Duztech MOSQUITO là thiết bị phun sương, dập bụi của hãng Duztech, giúp kiểm soát...

Chi tiết sản phẩm
HS SYSTEM - Hệ thống phun sương, dập bụi của hãng Duztech

HS SYSTEM Hệ thống phun sương, dập bụi của...

Giá: Liên hệ

HS SYSTEM là hệ thống phun sương, dập bụi của hãng Duztech, giúp kiểm soát...

Chi tiết sản phẩm
Duztech X15 - Thiết bị phun sương, dập bụi

Duztech X15 - Thiết bị phun sương, dập bụi

Giá: Liên hệ

Duztech X15 là thiết bị phun sương, dập bụi của hãng Duztech, giúp kiểm soát...

Chi tiết sản phẩm
Duztech M5 - Máy phun sương dập bụi cầm tay

Duztech M5 - Máy phun sương dập bụi cầm tay

Giá: Liên hệ

Duztech M5 là thiết bị phun sương, dập bụi cầm tay của hãng Duztech, giúp...

Chi tiết sản phẩm