Duztech MOSQUITO

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Duztech MOSQUITO - Máy phun sương, dập bụi

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Duztech MOSQUITO là thiết bị phun sương, dập bụi của hãng Duztech, giúp kiểm soát bụi tự động.

Liên hệ
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

Duztech A150 - Máy phun sương, dập bụi

Duztech A150 - Máy phun sương, dập bụi

Giá: Liên hệ

Duztech A150 là hệ thống phun sương, dập bụi của hãng Duztech, giúp kiểm soát...

Chi tiết sản phẩm
Duztech A30 A40 A50 A60 -Máy phun sương, dập bụi

Duztech A30 A40 A50 A60 -Máy phun sương, dập bụi...

Giá: Liên hệ

Duztech A30 A40 A50 A60 là thiết bị phun sương, dập bụi của hãng Duztech,...

Chi tiết sản phẩm
Duztech M5 - Máy phun sương dập bụi cầm tay

Duztech M5 - Máy phun sương dập bụi cầm tay

Giá: Liên hệ

Duztech M5 là thiết bị phun sương, dập bụi cầm tay của hãng Duztech, giúp...

Chi tiết sản phẩm