MIKE 21 C

  • hình ảnh

MIKE 21 C - Phần mềm mô phỏng diễn biến phát triển của đáy sông và kênh

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

MIKE 21C là một trong những công cụ được xây dựng tốt nhất để mô phòng diễn biến phát triển của đáy sông và kênh dẫn do sự thay đổi về cơ chế thủy lực.

Liên hệ
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

MIKE+ - Mô hình nước tích hợp

MIKE+ - Mô hình nước tích hợp

Giá: Liên hệ

Với MIKE+, bạn có thể tích hợp, lập mô hình và quản lý tất cả...

Chi tiết sản phẩm

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Sơn

0967950338