MIKE 21 C

  • hình ảnh

MIKE 21 C - Phần mềm mô phỏng diễn biến phát triển của đáy sông và kênh

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

MIKE 21C là một trong những công cụ được xây dựng tốt nhất để mô phòng diễn biến phát triển của đáy sông và kênh dẫn do sự thay đổi về cơ chế thủy lực.

Liên hệ
Đăng ký mua

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Nguyễn Văn Sơn

0967950338