Mô hình phân tán Screening Air

  • hình ảnh

Mô hình phân tán Screening Air

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Mô hình phân tán Screening Air Breeze SCREEN3 cho phép mô hình 2D hoặc 3D cho 1 hoặc nhiều nguồn chất thải gây ô nhiễm trên cùng 1 mô hình

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

039 885 8897

Từ Thị Thảo

0326807661