Mô hình phân tán Screening Air

  • hình ảnh

Mô hình phân tán Screening Air

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Mô hình phân tán Screening Air Breeze SCREEN3 cho phép mô hình 2D hoặc 3D cho 1 hoặc nhiều nguồn chất thải gây ô nhiễm trên cùng 1 mô hình

Liên hệ
Đăng ký mua

Sản phẩm liên quan

Breeze CALPUFF - Mô hình phát tán khí thải

Breeze CALPUFF - Mô hình phát tán khí thải

Giá: Liên hệ

Breeze CALPUFF là phần mềm mô hình phát tán khí thải, đánh giá tác động...

Chi tiết sản phẩm

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897