Phần mềm CadnaSAK

  • hình ảnh

CadnaSAK

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

CadnaSAK là phần mềm mạnh mẽ để tính toán tiếng ồn trong các hội trường công nghiệp. CadnaSAK tính toán mức độ âm thanh tại các máy trạm được dựa trên dữ liệu phát thải của máy móc thiết bị theo Chỉ thị Máy móc...

Liên hệ
Đăng ký mua

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661