• hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Leapfrog Geo - Phần mềm dữ liệu 3D địa chất

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Giải pháp Leapfrog được hãng Seequent giới thiệu lần đầu trong ngành công nghiệp khai khoáng – mỏ vào năm 2004. Đây là một bộ giải pháp phần mềm ứng dụng trong toàn bộ vòng đời của một dự án khai thác mỏ, bắt đầu...

Liên hệ
Đăng ký mua