• hình ảnh

Phần mềm mô hình toán Flow 3D Hydro của hãng Flow Science (Mỹ)

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

Phần mềm chuyên dụng mô phỏng chi tiết dòng chảy 3 chiều/2 chiều/ 1 chiều khu vực trước, sau công trình tháo nước.

Liên hệ
Đăng ký mua