• hình ảnh

Flow 3D Hydro - Phần mềm mô hình toán

Giá: Liên hệ
Giới thiệu:

Flow 3D Hydro là phần mềm chuyên dụng mô phỏng chi tiết dòng chảy 3 chiều/2 chiều/ 1 chiều khu vực trước, sau công trình tháo nước.

Liên hệ
Đăng ký mua