CONNA

  • hình ảnh

Phần mềm quản lý Hợp đồng Tư vấn thiết kế - Thực hiện tiến độ và Thanh quyết toán

Giá: Theo dự án
Tính năng cơ bản:

Phần mềm quản lý hợp đồng tư vấn thiết kế thực hiện hợp đồng xây dựng, CONNA áp dụng cho mọi tổ chức thuộc ngành xây dựng cũng như các ngành nghề khác trong việc quản lý các hợp động kinh tế, thuộc các...

Liên hệ
Đăng ký mua