Phần mềm tối ưu hóa mạng lưới giao thông TRANSYT

  • hình ảnh

TRANSYT

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

TRANSYT là giải pháp để thiết kế, mô hình và nghiên cứu năng lực giao thông tại các nút giao riêng biệt cho tới cả mạng lưới phức tạp. TRANSYT có thể nhanh chóng đánh giá được sự thực thi của một nút giao riêng...

Liên hệ
Đăng ký mua

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661