Sản phẩm và Dịch vụ của BREEZE

  • hình ảnh

Hãng BREEZE

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

BREEZE®, phần mềm mô hình hoá phân tán không khí, cháy, nổ và đánh giá rủi ro hàng đầu trên thị trường được hơn 4.000 chuyên gia EHS sử dụng trong các cơ quan chính phủ, công nghiệp, tư vấn và học thuật ở 90...

Liên hệ
Đăng ký mua

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

039 885 8897