Thiết bị địa vật lý khác

  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh
  • hình ảnh

Thiết bị địa vật lý khác: Carota giếng khoan, địa chấn biển, trọng lực, từ telua, đo phân cực kích thích

Giá: Liên hệ
Tính năng cơ bản:

1. Thiết bị carota lỗ khoan 2. Thiết bị phân cực kích thích 3. Thiết bị đo phóng xạ

Liên hệ
Đăng ký mua

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

039 885 8897

Nguyễn Văn Sơn

0967950338

Đặng Văn Túc

0974541023