Tin tức

09Tháng 42019

Giới thiệu giải pháp ĐÊ MỀM CHỐNG NGẬP - NGĂN LŨ (Hãng AET - UK) cho 2 đơn vị lớn trong lĩnh...

Trong 2 ngày 04/04/2019 và ngày 05/04/2019 công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn Xây dựng (CIC) phối hợp cùng Hãng AET Flood Defence Limited (Anh Quốc) đã tổ chức thành công buổi thuyết trình và giới thiệu, demo sản phẩm ĐÊ MỀM CHỐNG NGẬP cho công ty PMC và công ty Nam Cường. Đây là 2 đơn vị lớn với năng lực quản lý và điều hành rất nhiều khu chung cư và các tòa nhà cao tầng, nhà văn phòng cho thuê...

09Tháng 42019

Giới thiệu giải pháp ĐÊ MỀM CHỐNG NGẬP - NGĂN LŨ (Hãng AET - UK) cho 2 đơn vị lớn trong lĩnh...

Trong 2 ngày 04/04/2019 và ngày 05/04/2019 công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn Xây dựng (CIC) phối hợp cùng Hãng AET Flood Defence Limited (Anh Quốc) đã tổ chức thành công buổi thuyết trình và giới thiệu, demo sản phẩm ĐÊ MỀM CHỐNG NGẬP cho công ty PMC và công ty Nam Cường. Đây là 2 đơn vị lớn với năng lực quản lý và điều hành rất nhiều khu chung cư và các tòa nhà cao tầng, nhà văn phòng cho thuê...

20Tháng 72018

Giới thiệu phần mềm GstarCAD

GstarCAD giải pháp thay thế cho sản phẩm AutoCAD truyền thống với chi phí thấp

20Tháng 72016

Phần mềm dự toán Escon đã có bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

Phần mềm dự toán Escon đã cập nhật bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

20Tháng 92017
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - phần mềm xây dựng nhập khẩu

Tuyển NVKD phần mềm xây dựng nhập khẩu (01 Tại HCM, 01 Tại HN)

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.

09Tháng 42019

Giới thiệu giải pháp ĐÊ MỀM CHỐNG NGẬP - NGĂN LŨ (Hãng AET - UK) cho 2 đơn vị lớn trong lĩnh...

Trong 2 ngày 04/04/2019 và ngày 05/04/2019 công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn Xây dựng (CIC) phối hợp cùng Hãng AET Flood Defence Limited (Anh Quốc) đã tổ chức thành công buổi thuyết trình và giới thiệu, demo sản phẩm ĐÊ MỀM CHỐNG NGẬP cho công ty PMC và công ty Nam Cường. Đây là 2 đơn vị lớn với năng lực quản lý và điều hành rất nhiều khu chung cư và các tòa nhà cao tầng, nhà văn phòng cho thuê...

20Tháng 72018

Giới thiệu phần mềm GstarCAD

GstarCAD giải pháp thay thế cho sản phẩm AutoCAD truyền thống với chi phí thấp

20Tháng 72016

Phần mềm dự toán Escon đã có bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

Phần mềm dự toán Escon đã cập nhật bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

20Tháng 92017
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - phần mềm xây dựng nhập khẩu

Tuyển NVKD phần mềm xây dựng nhập khẩu (01 Tại HCM, 01 Tại HN)

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.

Giới thiệu giải pháp ĐÊ MỀM CHỐNG NGẬP - NGĂN LŨ (Hãng AET - UK) cho 2 đơn vị lớn trong lĩnh vực quản lý tòa nhà là Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC & Công ty CP Tập đoàn Nam Cường

Trong 2 ngày 04/04/2019 và ngày 05/04/2019 công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn Xây dựng (CIC) phối hợp cùng Hãng AET Flood Defence Limited (Anh Quốc) đã tổ chức thành công buổi thuyết trình và giới thiệu, demo sản phẩm ĐÊ MỀM CHỐNG NGẬP cho công ty PMC và công ty Nam Cường. Đây là 2 đơn vị lớn với năng lực quản lý và điều hành rất nhiều khu chung cư và các tòa nhà cao tầng, nhà văn phòng cho thuê...

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - phần mềm xây dựng nhập khẩu

Tuyển NVKD phần mềm xây dựng nhập khẩu (01 Tại HCM, 01 Tại HN)

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.