Tin tức

01Tháng 22018
Phần mềm Pipenet 1.9.0 quản lý đường ống

Hãng Sunrise System phát hành phiên bản mới PIPENET 1.9.0

Phát triển mới nhất của PIPENET®, PIPENET phiên bản 1.9.0 có hơn 100 cải tiến bao gồm các mẫu, trình xem đồ thị được cải tiến và giao diện người dùng tinh gọn. Có nhiều cải tiến đáng kể làm cách mạng hóa trải nghiệm PIPENET. Đây là một bản tóm tắt các tính năng mới. Chúng tôi chắc chắn rằng khách hàng sẽ được tận hưởng những khả năng vượt trội của PIPENET phiên bản 1.9.0.

17Tháng 12018
Nguy cơ tai nạn và xử phạt sử dụng điện thoại khi lái xe

Đề xuất cấm dùng điện thoại di động khi lái ôtô

Sử dụng điện thoại di động khi lái xe là hành vi bị cấm trong Công ước quốc tế nhưng tại Việt Nam việc này chưa được luật hoá. 

 

01Tháng 22018
Phần mềm Pipenet 1.9.0 quản lý đường ống

Hãng Sunrise System phát hành phiên bản mới PIPENET 1.9.0

Phát triển mới nhất của PIPENET®, PIPENET phiên bản 1.9.0 có hơn 100 cải tiến bao gồm các mẫu, trình xem đồ thị được cải tiến và giao diện người dùng tinh gọn. Có nhiều cải tiến đáng kể làm cách mạng hóa trải nghiệm PIPENET. Đây là một bản tóm tắt các tính năng mới. Chúng tôi chắc chắn rằng khách hàng sẽ được tận hưởng những khả năng vượt trội của PIPENET phiên bản 1.9.0.

20Tháng 72016

Phần mềm dự toán Escon đã có bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

Phần mềm dự toán Escon đã cập nhật bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

20Tháng 92017
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - phần mềm xây dựng nhập khẩu

Tuyển NVKD phần mềm xây dựng nhập khẩu (01 Tại HCM, 01 Tại HN)

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.

17Tháng 12018
Nguy cơ tai nạn và xử phạt sử dụng điện thoại khi lái xe

Đề xuất cấm dùng điện thoại di động khi lái ôtô

Sử dụng điện thoại di động khi lái xe là hành vi bị cấm trong Công ước quốc tế nhưng tại Việt Nam việc này chưa được luật hoá. 

 

01Tháng 22018
Phần mềm Pipenet 1.9.0 quản lý đường ống

Hãng Sunrise System phát hành phiên bản mới PIPENET 1.9.0

Phát triển mới nhất của PIPENET®, PIPENET phiên bản 1.9.0 có hơn 100 cải tiến bao gồm các mẫu, trình xem đồ thị được cải tiến và giao diện người dùng tinh gọn. Có nhiều cải tiến đáng kể làm cách mạng hóa trải nghiệm PIPENET. Đây là một bản tóm tắt các tính năng mới. Chúng tôi chắc chắn rằng khách hàng sẽ được tận hưởng những khả năng vượt trội của PIPENET phiên bản 1.9.0.

20Tháng 72016

Phần mềm dự toán Escon đã có bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

Phần mềm dự toán Escon đã cập nhật bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

20Tháng 92017
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - phần mềm xây dựng nhập khẩu

Tuyển NVKD phần mềm xây dựng nhập khẩu (01 Tại HCM, 01 Tại HN)

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.

Phần mềm Pipenet 1.9.0 quản lý đường ống

Hãng Sunrise System phát hành phiên bản mới PIPENET 1.9.0

Phát triển mới nhất của PIPENET®, PIPENET phiên bản 1.9.0 có hơn 100 cải tiến bao gồm các mẫu, trình xem đồ thị được cải tiến và giao diện người dùng tinh gọn. Có nhiều cải tiến đáng kể làm cách mạng hóa trải nghiệm PIPENET. Đây là một bản tóm tắt các tính năng mới. Chúng tôi chắc chắn rằng khách hàng sẽ được tận hưởng những khả năng vượt trội của PIPENET phiên bản 1.9.0.

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - phần mềm xây dựng nhập khẩu

Tuyển NVKD phần mềm xây dựng nhập khẩu (01 Tại HCM, 01 Tại HN)

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.