Tin tức

13Tháng 52019
Thông báo thay đổi Tên và mẫu dấu công ty CIC

CIC - Thông báo thay đổi Tên và mẫu dấu công ty.

Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn Xây dựng (CIC) thông báo thay đổi tên và mẫu dấu công ty như sau:

Thay đổi tên và con dấu công ty CIC

    >> Xem chi tiết:  2019_Thay_doi_Ten_va_mau_dau_cong_ty.PDF

13Tháng 52019
Thông báo thay đổi Tên và mẫu dấu công ty CIC

CIC - Thông báo thay đổi Tên và mẫu dấu công ty.

Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn Xây dựng (CIC) thông báo thay đổi tên và mẫu dấu công ty như sau:

Thay đổi tên và con dấu công ty CIC

    >> Xem chi tiết:  2019_Thay_doi_Ten_va_mau_dau_cong_ty.PDF

20Tháng 72018

Giới thiệu phần mềm GstarCAD

GstarCAD giải pháp thay thế cho sản phẩm AutoCAD truyền thống với chi phí thấp

20Tháng 72016

Phần mềm dự toán Escon đã có bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

Phần mềm dự toán Escon đã cập nhật bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

20Tháng 92017
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - phần mềm xây dựng nhập khẩu

Tuyển NVKD phần mềm xây dựng nhập khẩu (01 Tại HCM, 01 Tại HN)

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.

13Tháng 52019
Thông báo thay đổi Tên và mẫu dấu công ty CIC

CIC - Thông báo thay đổi Tên và mẫu dấu công ty.

Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn Xây dựng (CIC) thông báo thay đổi tên và mẫu dấu công ty như sau:

Thay đổi tên và con dấu công ty CIC

    >> Xem chi tiết:  2019_Thay_doi_Ten_va_mau_dau_cong_ty.PDF

20Tháng 72018

Giới thiệu phần mềm GstarCAD

GstarCAD giải pháp thay thế cho sản phẩm AutoCAD truyền thống với chi phí thấp

20Tháng 72016

Phần mềm dự toán Escon đã có bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

Phần mềm dự toán Escon đã cập nhật bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

20Tháng 92017
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - phần mềm xây dựng nhập khẩu

Tuyển NVKD phần mềm xây dựng nhập khẩu (01 Tại HCM, 01 Tại HN)

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - phần mềm xây dựng nhập khẩu

Tuyển NVKD phần mềm xây dựng nhập khẩu (01 Tại HCM, 01 Tại HN)

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.