Tin tức

04Tháng 52018

Thông báo về việc bán thanh lý máy in/copy/scan khổ A0 hiệu OCE' TDS 320

Ban thanh lý tài sản Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng thông báo về việc bán thanh lý tài sản như sau 
Đơn vị bán thanh lý tài sản: Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng – Số 37 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Tên tài sản: Máy in/copy/scan khổ A0 Océ TDS 320
Tình trạng: Hoạt động bình thường

04Tháng 52018

Thông báo về việc bán thanh lý máy in/copy/scan khổ A0 hiệu OCE' TDS 320

Ban thanh lý tài sản Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng thông báo về việc bán thanh lý tài sản như sau 
Đơn vị bán thanh lý tài sản: Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng – Số 37 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Tên tài sản: Máy in/copy/scan khổ A0 Océ TDS 320
Tình trạng: Hoạt động bình thường

14Tháng 32018
Đào tạo ứng dụng Plaxis 2D 2017

Chương trình đào tạo Quốc tế - Ứng dụng PLAXIS trong Địa kỹ thuật

Chương trình đào tạo tại Tp. HCM ngày 20 – 21/03/2018:  Ứng dụng phần mềm PLAXIS 2D giúp nâng cao kiến thức, sử dụng hiệu quả cho công tác tính toán địa kỹ thuật và nâng cao giải pháp cho các bài toán nền móng phức tạp: móng, hố đào, nền đắp, …

20Tháng 72016

Phần mềm dự toán Escon đã có bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

Phần mềm dự toán Escon đã cập nhật bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

20Tháng 92017
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - phần mềm xây dựng nhập khẩu

Tuyển NVKD phần mềm xây dựng nhập khẩu (01 Tại HCM, 01 Tại HN)

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.

04Tháng 52018

Thông báo về việc bán thanh lý máy in/copy/scan khổ A0 hiệu OCE' TDS 320

Ban thanh lý tài sản Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng thông báo về việc bán thanh lý tài sản như sau 
Đơn vị bán thanh lý tài sản: Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng – Số 37 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Tên tài sản: Máy in/copy/scan khổ A0 Océ TDS 320
Tình trạng: Hoạt động bình thường

14Tháng 32018
Đào tạo ứng dụng Plaxis 2D 2017

Chương trình đào tạo Quốc tế - Ứng dụng PLAXIS trong Địa kỹ thuật

Chương trình đào tạo tại Tp. HCM ngày 20 – 21/03/2018:  Ứng dụng phần mềm PLAXIS 2D giúp nâng cao kiến thức, sử dụng hiệu quả cho công tác tính toán địa kỹ thuật và nâng cao giải pháp cho các bài toán nền móng phức tạp: móng, hố đào, nền đắp, …

20Tháng 72016

Phần mềm dự toán Escon đã có bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

Phần mềm dự toán Escon đã cập nhật bộ Đơn giá Tp. Hồ Chí Minh 2016 – Giảm giá ngay 30%

20Tháng 92017
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - phần mềm xây dựng nhập khẩu

Tuyển NVKD phần mềm xây dựng nhập khẩu (01 Tại HCM, 01 Tại HN)

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.

Thông báo về việc bán thanh lý máy in/copy/scan khổ A0 hiệu OCE' TDS 320

Ban thanh lý tài sản Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng thông báo về việc bán thanh lý tài sản như sau Đơn vị bán thanh lý tài sản: Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng – Số 37 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà NộiTên tài sản: Máy in/copy/scan khổ A0 Océ TDS 320Tình trạng: Hoạt động bình thường

Đào tạo ứng dụng Plaxis 2D 2017

Chương trình đào tạo Quốc tế - Ứng dụng PLAXIS trong Địa kỹ thuật

Chương trình đào tạo tại Tp. HCM ngày 20 – 21/03/2018:  Ứng dụng phần mềm PLAXIS 2D giúp nâng cao kiến thức, sử dụng hiệu quả cho công tác tính toán địa kỹ thuật và nâng cao giải pháp cho các bài toán nền móng phức tạp: móng, hố đào, nền đắp, …

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - phần mềm xây dựng nhập khẩu

Tuyển NVKD phần mềm xây dựng nhập khẩu (01 Tại HCM, 01 Tại HN)

Công ty cổ phần Tin học và tư vấn Xây dựng (Construction Informatics & Consultancy Joint Stock Company - viết tắt CIC) là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng. Qua hơn 20 năm hoạt động, CIC đã cung cấp nhiều sản phẩm phần mềm trong ngành xây dựng và các lĩnh vực kỹ thuật khác tới đông đảo người sử dụng tại Việt Nam.