Giới thiệu

Trung tâm phần mềm quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật

Chức năng, nhiệm vụ:
 
- Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước về ứng dụng CNTT cho quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật
- Áp dụng các công nghệ tiên tiến trên thế giới, xây dựng các phần mềm ứng dụng cho quản lý của các đơn vị trong lĩnh vực quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật.
- Xây dựng kế hoạch nâng cấp và phát triển phần mềm theo định hướng chung của Công ty.
 
- Xây dựng mạng lưới bán hàng, dịch vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ, các chương trình bảo hành, bảo trì thiết bị theo đúng quy định của Công ty và phù hợp với chính sách của Hãng sản xuất 
 
Sản phẩm và dịch vụ: 

- Thực hiện các dự án quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng đô thị, quản lý nhà và bất động sản.

- Thực hiện các dự án điều tra khảo sát nguồn tài nguyên. Quản lý dịch vụ khách hàng và mạng lưới tuyến ống, các thiết bị cấp, thoát nước trong đô thị tại các công ty cấp thoát nước, ....

- Phối hợp triển khai các hệ thống giám sát, vận hành mạng lưới tuyến ống kỹ thuật, các địa điểm dịch vụ trên thực địa, thông qua các thiết bị đo lường, điều khiển và hệ thống SCADA. 

- Kết hợp triển khai các phần mềm Autocad Map, Infrastructure Modeler (hãng Autodesk), Bentley Map, ... hỗ trợ quản lý, xây dựng mô hình dữ liệu GIS 2D và 3D trong quản lý quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Một số phần mềm chủ yếu:

  • MaPPro: Hệ thống phần mềm nhằm phục vụ cho các công tác quản lý, có ứng dụng công nghệ xử lý bản đồ GIS như quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị, quản lý nhà và bất động sản, ...
  • ESPA: Phần mềm quản lý sản xuất và cung cấp nước sạch áp dụng cho các công ty sản xuất, kinh doanh nước sạch hay quản lý về nước,... 
  • IMA : Giải pháp quản lý toàn diện trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị.
  • CONNA: Phần mềm quản lý hợp đồng xây dựng, thương mại, ..

Tư vấn, thiết kế, triển khai các hệ thống phần mềm khác theo yêu cầu của khách hàng

Liên hệ: Trung tâm PM Quy hoạch và Hạ tầng kỹ thuật - Tầng 6 tòa nhà CIC - CDC

 
Giám đốc Trung tâm: Đào Kiên Giang
 
Điện thoại: 0243 9740732
 

 

Chi tiết sản phẩm: Sản phẩm và dịch vụ của Trung tâm phần mềm Quy hoạch và Hạ tầng kỹ thuật