Giới thiệu

Trung tâm phân phối Phần mềm nhập khẩu

Chức năng, nhiệm vụ:
 
- Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước về nhu cầu sử dụng phần mềm của các doanh nghiệp để tạo phương hướng lựa chọn sản phẩm đầu tư hiệu quả.
 
- Xây dựng kế hoạch nhập khẩu và phân phối phần mềm phù hợp với định hướng chung của Công ty.
 
- Xây dựng mạng lưới bán hàng, dịch vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ, các chương trình bảo hành, bảo trì phần mềm theo đúng quy định của Công ty và phù hợp với chính sách của Hãng sản xuất.
 
Sản phẩm và dịch vụ:
 
Phần mềm kiến trúc & đồ họa:
 
AutoCAD
Autodesk Revit
Lumion 3D
IntriCAD 8000
KD MAX
ZWCAD
GstarCAD
.................
 
Phần mềm kết cấu
 
SAP2000
ETABS
PERFORM 3D
CSIBRIDGE
CSiCOL
SAFE
ADAPT
RAPT
PROKON
GRAITEC ADVANCE
Bentley AutoPIPE
Bentley Staad.Pro
RISAFoundation
RISATower
............
 
Phần mềm công nghệ BIM

Autodesk Revit
Graitec Arche
Graite Advance Steel
Cubicost
ArchiCAD
....
 
Phần mềm địa kỹ thuật
 
Geostudio (Slope/W; Sigma/W, Seep/W...)
PLAXIS 2D
PLAXIS 3D
.................
 
Phần mềm GIS
MapInfo
ArcGIS
...
 
Phần mềm thiết kế cơ điện
 
AutoCAD® MEP
Revit MEP
Etap
 
Phần mềm cơ khí chế tạo
 
PTC Creo
Solidworks
MasterCAM
Cimatron
NX
Catia
................
 
Phần mềm tiện ích văn phòng
 

Windows

Widows Server

Office

Acrobat
Photoshop
CS4 Design
Kaspersky
.............

Trung tâm Phần mềm nhập khẩu - Tầng 2 tòa nhà CIC - CDC
 
Giám đốc Trung tâm: Lương Thành Hưng
 
Điện thoại: 0243 9746798
 
Phó giám đốc trung tâm: Đinh Trần Tuấn
Di động: 085.999.9698