Giới thiệu

Trung tâm tư vấn xây dựng

Trong suốt thời gian hoạt động, Trung tân Tư vấn xây dựng thuộc Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn Xây dựng đã đóng vai trò là đơn vị tư vấn xây dựng có uy tín, tham gia khảo sát, lập dự án, thiết kế và tư vấn cho nhiều công trình lớn nhỏ trong khắp cả nước.
 
Những năm gần đây, Trung tâm đã tham gia vào các dự án đầu tư trong lĩnh vực dân dụng, công nghiệp và quy hoạch đô thị, ... với quy mô lớn, công nghệ phức tạp đạt chất lượng cao, chi phí giảm và đảm bảo tiến độ hoàn thành trước thời hạn.
 
Với đội ngũ Kiến trúc sư, Kỹ sư có trình độ đại học trở lên dạn dày kinh nghiệm, tâm huyết với lĩnh vực chuyên môn và sự đầu tư toàn diện về thiết bị công nghệ hiện nay, Trung tâm Tư vấn xây dựng - CIC có thể khẳng định là đơn vị hội tụ đủ các điều kiện cần thiết để đảm nhiệm các công việc về khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế và tư vấn xây dựng, ... các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, ... với yêu cầu cao.
 CHỨC NĂNG

Trung tâm Tư vấn xây dựng nhận thực hiện các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, .... gồm:

- Lập dự án đầu tư.
- Khảo sát địa hình, địa chất và đo đạc. 
- Quy hoạch khu dân cư cư, khu chức năng đô thị và khu công nghiệp. 
- Thiết kế xây dựng công trình. 
- Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán. 
- Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu về: Lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp thiết bị, thi tuyển phương án kiến trúc. 
- Giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị, giám sát khảo sát xây dựng. 
- Tổng thầu tư vấn. 
- Quản lý dự án. 
- Kiểm định, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng các công trình xây dựng.