BREAKWAT

  • hình ảnh

BREAKWAT

Price: Liên hệ
Summary:

BREAKWAT công cụ thiết kế cấu trúc bờ biển. BREAKWAT là một công cụ thiết kế khái niệm đối với một số loại cấu trúc ven biển theo tải trọng sóng. Đê chắn sóng gò đá hộc với các lớp bao bọc bởi vật liệu...

Contact
Register to buy