Breeze AERMOD / ISC

  • hình ảnh

Breeze AERMOD / ISC

Price: Liên hệ
Summary:

Là một phần mềm mô phỏng phát tán khí thế hệ mới được xây dựng đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn trên toàn thế giới. Breeze AERMOD được phát triển với các tính năng tối ưu hóa mô hình phát tán khí với nhiều tùy...

Contact
Register to buy