Cơ sở dữ liệu EDS

  • hình ảnh

Cơ sở dữ liệu EDS

Price: Liên hệ
Summary:

Tính năng cơ bản: EDS: Environmental Data ServerTM Bao gồm các dữ liệu về hải dương học và khí tượng học được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của ngành hàng hải và quản lý sự cố trong ngành (mô phỏng các mô hình...

Contact
Register to buy

Thu Trang

0398858897

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Hoàng Yến

0934 045 088