enjiCAD

Phần mềm enjiCAD 2020

Price: 11.900.000 VNĐ
Summary:

BIM đang là xu hướng nhưng AutoCAD vẫn là sản phẩm chủ đạo cho ngành Xây Dựng và các ngành kỹ thuật khác Các giải pháp thay thế khác chưa đáp ứng được nhu cầu như ZwCAD, ProgeCAD.. Xu hướng sử dụng bản quyền hóa ngày càng...

Contact
Register to buy

Miền Nam

0913 34 79 60

Miền Bắc

0913 06 66 69

Thuận Hòa

0334 599 446

Huỳnh Thái

0939 261 463

Thuận Hòa

0334 599 446

Huỳnh Thái

0939 261 463

Hoàng Yến

0934 045 088