Hệ thống mô hình hóa EFDC EXPLORER (EESM)

  • hình ảnh

Hệ thống mô hình hóa EFDC EXPLORER

Price: Liên hệ
Giới thiệu:

EESM là sản phẩm của hãng phần mềm nổi tiếng DSI (Hoa Kỳ). Đây là một hệ thống mô hình hóa môi trường và thủy động lực học để thực hiện các nghiên cứu kỹ thuật môi trường nước ngọt và nước mặn. Phần mềm...

Contact
Register to buy