INCIDENT ANALYST

  • hình ảnh

INCIDENT ANALYST

Price: Liên hệ
Summary:

Phát thải ngẫu nhiên Phần mềm mô hình hoá cho Chuyên gia phân tích sự cố BREEZE® của EHS kết hợp một bộ các mô hình phân tán khí độc tiêu chuẩn công nghiệp mật độ vừa và dày đặc nhằm dự đoán nồng độ hoá...

Contact
Register to buy