Maros - Công cụ phân tích RAM, chuyên dùng cho các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí

  • hình ảnh

Maros

Price: Liên hệ
Giới thiệu:

Maros™ là một công cụ phân tích RAM* cao cấp, với những tính năng mở rộng cho việc mô phỏng cấu trúc hoạt động của doanh nghiệp, các nhu cầu, các kế hoạch bảo trì và vận hành. Maros™ hỗ trợ người dùng ra các...

Contact
Register to buy

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Hoàng Yến

0934 045 088