MIKE 21 C

  • hình ảnh

MIKE 21 C

Price: Liên hệ
Summary:

MIKE 21C là một trong những công cụ được xây dựng tốt nhất để mô phòng diễn biến phát triển của đáy sông và kênh dẫn do sự thay đổi về cơ chế thủy lực.

Contact
Register to buy