Phần mềm AUSTAL VIEW

  • hình ảnh

AUSTAL VIEW

Price: Liên hệ
Summary:

Là giao diện đồ họa cho mô hình AUSTAL, có 3 phiên bản (T, G và TG) và 1 module add-on. AUSTAL2000 là mô hình theo dõi sự phân tán trong không khí của hạt Lagrangian (đặt theo tên nhà toán học Lagrange). Mô hình...

Contact
Register to buy

Thu Trang

0398858897

Từ Thị Thảo

0326807661