Phần mềm Bastian

  • hình ảnh

Bastian

Price: Liên hệ
Summary:

Bastian là phần mềm để tính toán trong không khí và truyền tải âm thanh tác động giữa các phòng trong các tòa nhà và truyền tải âm thanh trong không khí từ bên ngoài. Các tính toán trong Bastian được dựa trên các bộ...

Contact
Register to buy