Phần mềm CadnaSAK

  • hình ảnh

CadnaSAK

Price: Liên hệ
Summary:

CadnaSAK là phần mềm mạnh mẽ để tính toán tiếng ồn trong các hội trường công nghiệp. CadnaSAK tính toán mức độ âm thanh tại các máy trạm được dựa trên dữ liệu phát thải của máy móc thiết bị theo Chỉ thị Máy móc...

Contact
Register to buy

Thu Trang

0398858897

Từ Thị Thảo

0326807661