CHEMMAP

  • hình ảnh

CHEMMAP

Price: Liên hệ
Giới thiệu:

Tính năng cơ bản: CHEMMAP là một phần mềm giúp mô hình hóa quá trình chuyển động của các chất thải hóa học để dự đoán quỹ đạo, số phận, tác động và các hiệu ứng sinh học của nhiều loại chất hóa học ba...

Contact
Register to buy

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

0398858897

Hoàng Yến

0934 045 088