Phần mềm FETs-RT Web

  • hình ảnh

FETs-RT Web

Price: Liên hệ
Giới thiệu:

Là 1 dạng web dựa trên thời gian thực, chứng minh sự tương quan giữa khí thải ô nhiễm từ các quá trình công nghiệp và tác động về nồng độ của chúng. Sử dụng dữ liệu của dự báo khí tượng, dữ liệu thực...

Contact
Register to buy

Thu Trang

0398858897

Từ Thị Thảo

0326807661