Phần mềm MOVA

  • hình ảnh

MOVA

Price: Liên hệ
Summary:

MOVA là hệ thống giám sát tín hiệu đèn giao thông ở những nút giao thông. Nó chuyển đổi thông minh giữa cách trì hoãn thấp nhất và lưu lượng tối đa, phụ thuộc vào yêu cầu giao thông. Hiện nay ở Anh đang cân...

Contact
Register to buy

Từ Thị Thảo

0326807661

Thu Trang

0398858897