OILMAP LAND

  • hình ảnh

OILMAP LAND

Price: Liên hệ
Summary:

Tính năng cơ bản: OILMAPLAND là hệ thống mô hình tràn trên đất và dưới nước để mô phỏng sự giải phóng của dầu và chất hóa học từ đường ống và kho lưu trữ. OILMAPLAND cần cho một số công cụ mô hình cho...

Contact
Register to buy

Thu Trang

0398858897

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Từ Thị Thảo

0326807661

Hoàng Yến

0934 045 088