OILMAP

  • hình ảnh

OILMAP

Price: Liên hệ
Summary:

OILMAP là phần mềm dùng để mô phỏng sự cố tràn dầu và cung cấp những dự báo nhanh về sự cố dầu tràn.

Contact
Register to buy

Từ Thị Thảo

0326807661

Nguyễn Văn Hùng

0976268036

Thu Trang

0398858897

Hoàng Yến

0934 045 088